Vitajte na stránkach Pátracieho odriadu klubu vojenskej histórie Gisela-Stellung. Sme špecifickým zoskupením nadšencov vojenskej histórie, prvým svojho druhu na Slovensku. V zmysle kréda "Nikto nie je zabudnutý, nič nie je zabudnuté" zachovávame pamiatku na udalosti Druhej svetovej vojny, nielen v našom regióne. Memoriálnu prácu robíme na základe niekoľkoročných skúseností, v súlade s legislatívou Slovenskej republiky, s využitím archívnej dokumentácie a výpovedí očitých svedkov.

O Z N A M

Dňa 15.2.2015 bolo jednohlasným uznesením členov zrušené O.Z. Regionálne stredisko dokumentovania bojov sovietskej armády na Slovensku. Všetky plánované projekty a memoriálna práca, uvedeným dňom, prechádzajú do pôsobnosti Pátracieho odriadu Klubu vojenskej histórie Gisela-Stellung. V tejto súvislosti zároveň vyslovujeme poďakovanie všetkým, ktorí sa s nami spolupodieľali na uchovávaní pamiatky padlým vojakom Druhej svetovej vojny.

Naše stránky sú venované ľuďom, ktorí prišli o svojich blízkych v Druhej svetovej vojne, v regióne východného a stredného Slovenska. Poskytujeme pomoc príbuzným padlých príslušníkov Červenej armády, Wehrmachtu, vo výnimočných prípadoch aj príbuzným padlých vojakov iných armád, pôsobiacich na prelome 1944/45, na území východného Slovenska. Na stránkach nájdete inštrukcie ako postupovať pri zadávaní žiadosti o pomoc pri pátraní. V prípade poskytovania informácií z archívnej dokumentácie sa riadime záväznými právnymi predpismi archívnej práce, platnými v Slovenskej republike.

Časť stránok je venovaná bojom 1.gardovej armády a 18.armády v Slanských vrchoch a v okolí mesta Košice. V rámci memoriálnej práce poskytujeme aj exkurzie na miesta bojov v oblasti Dargovského bojiska a jeho okolia, výnimočne aj na iné miesta v rámci regiónu východného Slovenska. Nakoľko táto činnosť predstavuje často vysoké náklady, je nutné počítať s ich úhradou, resp. poskytnutím sponzorského príspevku v prospech občianskeho združenia Gisela-Stellung.

 

Vyhľadávacie memoriálne portály

Ústredná evidencia vojnových hrobov

Kde ešte možno nájsť pomoc?

Informačné a diskusné portály

Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku

Anketa

Je na Slovensku venovaná dostatočná pozornosť vojnovým hrobom?

Áno (23)
15%

Nie (127)
85%

Celkový počet hlasov: 150